คู่มือการสมัครเพื่อเข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูฯ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

A-manual-teacher

 

คู่มือการสมัครเพื่อเข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รวมทั้งผู้ที่เกษียณอายุราชการ)