คุณครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี “รับรางวัลรางวัลครูดีศรีแผ่นดิน” ภาคเหนือ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565