คุณครูคนเก่ง กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับรางวัลครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 จาก สพม.ลำปาง ลำพูน