คุณครูคนเก่ง กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับรางวัลครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 จาก สพม.ลำปาง ลำพูน