คำสั่ง สพม.ลำปาง ลำพูน ที่ 314/2564 เรื่อง กำหนดวันและเวลาทำงานของบุคลากรใน สพม.ลำปาง ลำพูน

admin-020165-2

 

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ที่ 314/2564 เรื่อง กำหนดวันและเวลาทำงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน