คำสั่ง ศธจ. ที่ 320/2564 เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

news-person-220964

 

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ที่ 320/2564 เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา