การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566

สพม. 04334 ว 4951 ลว. 28 ธ.ค.65 ย้ายครู ปี 2566 กรณีปกติ

 

หนังสือ สพม.ลำปาง ลำพน ที่ ศธ 04334/ว4951 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566)

หนังสือ สำนักงาน กคศ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ