การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1

สพม. ว 473 ลว. 30 ม.ค. 2567 รับย้าย ศน. ปี 2567 ครั้งที่ 1

 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1