การมอบทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ (24 ม.ค. 2566)