กระทรวงศึกษาธิการติดตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจักรคำคณาทร

ดร. กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ที่ปรีกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา พร้อมด้วย คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลำพูน ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ในวันที่ 23 มีนาคม 2565
นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มอบหมายให้ นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ร่วมกับคณะเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล/ภาพ-ข่าว